© Cao đẳng Lý Tự Trọng
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-028-38440567 - Fax: (84) - 028-38118676